El Parc Fluvial del Prat s'obre al públic

Amb la recuperació d’aquest antic espai marginal, el Prat pràcticament ha completat la integració del Llobregat al seu pas pel municipi: el sector agrícola al nord, l’urbà al mig i el natural en el tram final del riu. El Parc Fluvial del Prat significa un nou espai verd entre la ciutat i el riu.

Avui s’obre a la ciutadania el  Parc Fluvial del Prat, un gran espai triangular de 7,5 hectàrees situat entre la ronda de Llevant, la planta de la Nissan i el riu Llobregat (entre els ponts de Mercabarna i de l’autovia). Una de les principals funcions d’aquest parc, a banda de suposar un nou pulmó verd a tocar del nucli urbà, serà connectar els camins que riu amunt i riu avall circulen per la dreta del Llobregat.

Les obres per habilitar tot aquest espai com a zona verda, que han anat a càrrec de l’Àrea Metropolitana, han estat especialment dificultoses per la gran quantitat de serveis soterrats que hi circulen, com diversos col·lectors. La implantació de la vegetació s’ha efectuat de forma compatible amb l’ecologia, el paisatge i la vocació social del lloc. Les plantes emprades són espècies de baix manteniment  i per la seva implantació s’utilitzarà majoritàriament l’aigua regenerada provinent de la depuradora del Baix Llobregat. Aquesta aigua de reg s’acumularà  On les característiques del sòl no han permès la implantació d’arbrat, s’han establert  formacions herbàcies de baix consum hídric amb la idea de deixar que la vegetació, autòctona i adaptada a les característiques del clima i del terreny, evolucioni de manera natural.

Allà on no ha estat possible s’hi ha fet plantació d’herbassar. Algunes zones del parc no es regaran i es deixarà Altres zones, en canvi, sí que seran regades, majoritàriament amb aigua L’aigua de rec s’acumula en un dipòsit que l’Ajuntament ha construït a tal efecte, prop de la zona de jocs infantils.

Dos elements singulars

El Parc Fluvial compta amb dos elements arquitectònics singulars. D’una banda, la xemeneia de l’antiga paperera Torras Hostench, que estava ubicada en aquest espai i que s’ha rehabilitat. La xemeneia recorda el passat industrial d’aquest indret.

L’altre element singular és el mirador que s’ha habilitat a la torre de descàrrega del col·lector de salmorres que discorre pel subsòl del parc. Al mirador s’hi accedeix per unes escales i des de dalt podem gaudir d’una vista molt interessant.

Accessos al parc

Els principals accessos al parc des de la ciutat són els situats a l’altura de les avingudes de Josep Anselm Clavé (la rambla) i Verge de Montserrat, travessant la ronda de Llevant. L’entrada al parc des de Verge de Montserrat acollirà tres grans umbracles que amb el temps s’aniran cobrint de plantes enfiladisses. La ronda de Llevant també es pot creuar a l’altura del carrer de Tarragona.

Pel que fa als accessos, cal remarcar que s’ha millorat un camí de vianants que rodeja tota la planta de la Nissan i que connecta dues zones del Parc Fluvial.

El parc també tindrà una zona per a aparcament de vehicles, tocant a la ronda de Llevant, així com zones amb jocs infantils, bancs i divers mobiliari urbà. Les obres del Parc Fluvial han millorat la seguretat i comoditat dels vianants i ciclistes que passen sota el pont del ferrocarril per la ronda de Llevant, amb un pas segregat del trànsit.

El Parc Fluvial acollirà, prop del pont de Mercabarna, la futura base de rem del Prat. També està prevista la instal·lació d’algun altre equipament esportiu.

Recomanacions personalitzades