La interventora veu indicis de prevaricació i tràfic d’influències a l’Ajuntament

La interventora de l’Ajuntament ha enviat a la Fiscalia Anticorrupció i a l’Oficina Antifrau un informe on apareixen indicis de prevaricació i/o tràfic d’influències en la contractació d’un servei d’assessoria mediambiental a l’empresa Clam Consulting.

Ja no és només cosa de l’oposició. L’informe realitzat per la interventora de l’Ajuntament de Molins de Rei, que la CUP ha fet públic a la seva web, ha tret a la llum les vergonyes de l’equip de govern municipal. L’informe que ja s’ha enviat a la Fiscalia Anticorrupció i l’Oficina Antifrau de Catalunya conclou que “en la contractació de CLAM CONSULTING SLP per part de l’Ajuntament de Molins de Rei apareixen indicis racionals de criminalitat que podrien subsumir-se en els tipus penals de prevariació i/o tràfic d’influències previstos als articles 404 i 428 del vigent Codi Penal”.

Des del 2007, l’empresa Clam Consulting ha encadenat contractes menors en diferents períodes, molts d’ells adjudicats després d’oferir el servei, com va passar al juny del 2008, quan es va adjudicar un servei que s’estava prestant des de maig i que es va pagar a través de factures mensuals, igual que es va fer entre juny de 2007 i febrer de 2008, quan es va donar “de forma irregular un tractament de contracte menor” al que realment era un servei d’assessorament jurídic i ambiental. Posteriorment es va passar a fer una adjudicació de contracte menor mitjançant un procés negociat sense publicitat i es va augmentar l’import mensual de 4.060 euros a 10.440 €, que mesos després es torna a baixar, sense que es justifiqui un increment o disminució de les prestacions.Ja en aquell cas es va presentar Clam Consulting i dues empreses més que posteriorment es retiraven i deixaven l’adjudicació en mans de l’empresa que des d’avui és cèlebre a Molins de Rei.

En aquests procesos d’adjudicació sense publicitat, l’empresa Clam Consulting guanya el concurs davant altres empreses convidades per l’Ajuntament però que estan directament relacionades amb ella. Tant, que tenen el mateix domicili fiscal i compten amb membres als respectius consells d’administració que estan presents a les tres empreses. Segons l’informe de la interventora, “es confirmen seriosos indicis d’ofertes concertades, i de vulneració un cop més de la normativa de contractes del sector públic”. Segons la llei, l’Ajuntament ha de demanar ofertes a tres empreses que puguin prestar el servei. En el darrer cas van ser Clam Consulting, Josep Maria Vendrell Relat i Green Legal Assistance. Els representants de les tres empreses tenien la mateixa adreça física segons el registre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, el que sumat a altres evidències, “resulta clarament evidenciada la relació existent entre les empreses a les quals es convida a participar, i en conseqüència es continuen confirmant les sospites de concertació per eludir la lliure concurrència”, en paraules textuals de l’informe de Intervenció. L’empresa beneficiària del procés negociat acaba sent Clam Consulting, com en anteriors ocasions, perquè les altres dues ofertes acaben retirant-se del concurs. L’última adjudicació ha estat la que ocupa l’espai entre març del 2010 i juliol de 2011, amb un preu de 68.000 euros en total, 4.000 € mensuals.

Clam Consulting és una empresa administrada per Josep Maria Prat, cunyat del Director de Serveis de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals, Joan Montserrat. Es vulneren així també els principis ètics i de conducta de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, una altra raó que suma l’informe de la interventora per denegar el pagament de les factures de juliol a novembre del 2010 a l’empresa beneficiària i que ascendeixen a 36.344,85 €. Aquest vincle familiar ha portat al Director de Serveis a interessar-se especialment pels pagaments a Clam Consulting, com desvetllen uns correus electrònics enviats als tresorers i que reprodueix la interventora al seu informe.

Abans de que la interventora congelés els darrers pagaments, mentre que els proveïdors del consistori molinenc cobren a 149 dies, els pagaments a Clam Consulting no es demoraven. La interventora acredita que “s’ha produït l’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials”. Segons les xifres presentades per la interventora, des de 2007 fins a novembre de 2010, Clam Consulting ha cobrat 177.094,45 euros -prop de 30 milions de les antigues pessetes-, i a dia d’avui encara continua presentant factures mensuals de 4.068,97 euros.

Tot i que l’informe d’Intervenció té data de 21 de febrer, ha estat dijous al matí quan s’ha convocat una junta de portaveus urgent i s’ha fet arribar a tots els regidors de l’Ajuntament. A hores d’ara el contracte amb Clam Consulting està suspès fins que es resolguin les discrepàncies desvetllades per la interventora de manera oficial i que la CUP i el PSC ja han denunciat durant els últims mesos. De fet, la CUP ja va apuntar a les irregularitats de Clam Consulting el passat mes de desembre, i el PSC s’ha avançat a la interventora i des del gener hi ha sobre la taula de l’Oficina Antifrau una denuncia en relació amb els comptes de l’Ajuntament.

Recomanacions personalitzades