Creix la ocupació per primer cop en més de dos anys

La ocupació ha crescut per primer cop en nou trimestres al Baix Llobregat i l’Hospitalet. Mentre al conjunt de Catalunya el que creix és l’atur, a la comarca és el nombre d’afiliats a la Seguretat Social el que ha crescut en 1.279 persones durant el 2010. Aquesta dada significa el primer registre positiu des de l’esclat de la crisi.

L’ocupació va créixer a l’Hospitalet i el Baix Llobregat en 1.279 persones l’any passat, el que representa un alça del 0,4 per cent respecte l’any 2009, situant la xifra global d’ocupats a la zona en 361.998 persones, segons dades del Departament d’Estudis del Fòrum Empresarial del Llobregat a partir de les xifres de la Seguretat Social. La dada, encara que moderada, és especialment positiva si és té en compte que és el primer registre positiu dels darrers nou trimestres, període caracteritzat pels efectes negatius de la crisi econòmica.

Les xifres d’ocupació de l’Hospitalet i Baix Llobregat contrasten, d’altra banda, amb la pèrdua neta d’ocupació del conjunt de Catalunya, del 0,8 per cent dels assalariats. Aquest primer registre positiu contrasta, així mateix, amb els registres altament negatius de mitjans del 2009, quan la pèrdua de llocs de treball va ser de prop del 8 per cent.

El sector serveis ha estat el generador de llocs de treball més actiu, ja que n’és el responsable de 7.321 noves ocupacions, que compensen la destrucció neta d’ocupació de la resta de sectors: així, a l’agricultura s’han perdut  57 llocs de treball, 2.598 a la indústria i 3.387 a la construcció.

Recomanacions personalitzades