El Pla Director de Cooperació Internacional 2012-2015 dóna les seves primeres passes

L’Ajuntament de Molins de Rei ha iniciat els treballs per a la redacció del Pla Director de Cooperació Internacional 2012-2015. Aquest Pla serà l’instrument principal de planificació estratègica en la matèria durant els propers anys.

El Pla fixarà, d’acord amb els protagonistes de la cooperació internacional de la vila, els principis i els valors que inspiren i impregnen aquesta política pública, com també les prioritats geogràfiques i sectorials del període, els objectius estratègics, els resultats que s’esperen obtenir i, també, els recursos humans, materials, econòmics o de gestió necessaris per assolir-lo.

L’Ajuntament de Molins de Rei fa més de 20 anys que realitza actuacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. Segons el regidor de Solidaritat, Cooperació i Pau, Víctor Puntas, “es veu necessari portar a terme un exercici de reflexió per a analitzar el què s’ha fet fins al moment i plantejar-se modalitats i continguts de la cooperació internacional dels propers anys”.

El Pla Director està impulsat per la Regidoria de Solidaritat, Cooperació i Pau de l’Ajuntament, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la implicació activa de les persones i entitats de solidaritat i cooperació que formen Molins de Rei Solidària.

A través d’un organisme extern a la vila, l’Ajuntaments i els ONG realitzaran aquest pla, una eina que busca millorar l’eficàcia i la qualitat de la cooperació al municipi i plantejar-la com una política local més. L’organisme extern ha fet un calendari per a l’elaboració del pla, que està previst que quedi enllestit el mes de maig.

Els països del sud i en desenvolupament són els països que més patiran la crisi econòmica. És per això que la comunitat de donants internacionals, inclosa Molins de Rei, haurà de mantenir el seu compromís amb la solidaritat internacional i amb una política de cooperació al desenvolupament de qualitat que incorpora la coherència de polítiques. El Pla haurà de posar l’accent en el seguiment i en l’avaluació contínua dels projectes, com també en la necessitat d’avançar cap a la identificació del valor afegit de la cooperació que pot fer la vila de Molins de Rei.

Recomanacions personalitzades