L’Ajuntament de Sant Boi aprova un codi ètic per a una administració de qualitat

L’Ajuntament de Sant Boi ha aprovat un codi ètic amb els principis, regles i models de conducta desitjables per part dels membres del govern i els treballadors municipals.

Es tracta d’un compromís amb la ciutadania, amb la pròpia organització municipal i amb el conjunt d’empreses proveïdores i adjudicatàries amb les quals l’Ajuntament manté relació. Amb l’objectiu d’impulsar una gestió ètica, transparent i de qualitat més enllà de l’estricte respecte a la llei, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat el codi ètic en el Ple municipal de febrer.

El Codi ètic de l’Ajuntament de Sant Boi planteja principis d’actuació pel que fa a l’acció del govern de la ciutat, a la bona pràctica administrativa i a la relació amb la ciutadania. S’hi tenen en compte criteris de legalitat, igualtat, eficàcia i eficiència, integritat, responsabilitat, credibilitat, confidencialitat, proximitat, transparència, austeritat, accessibilitat, etc. Es preveu la constitució d’un comitè d’ètica com a mecanisme d’observació que vetlli pel seu funcionament que estarà format per la direcció política i tècnica, els sindicats, la figura del Síndic local de Greuges i representants de la ciutadania.

El Codi ètic se suma als compromisos que Sant Boi de Llobregat ja ha adquirit en matèria de comportament en determinats àmbits: la Carta d’Aalborg o Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat (1997), la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2001), la Carta de Ciutats Educadores (1999), la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica (2005) i la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps (2009).

Recomanacions personalitzades