Daniel Sánchez: Els joves, clau en la vida del municipi

El proper 22 de maig al Partit Popular de Catalunya (PPC) i a Noves Generacions (NNGG) se’ns ofereix de nou l’oportunitat d’iniciar la consolidació del resultat de les passades eleccions autonòmiques, aconseguint els millors resultats a nivell municipal. Tal com ha expressat en diverses ocasions Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC: “Només aconseguirem ser un partit de Govern a nivell autonòmic si aconseguim abans ser un partit de Govern a nivell municipal, demostrant la nostra capacitat de gestió amb polítiques rigoroses, centrades en els problemes reals i oblidant-nos de debats que només preocupen alguns polítics i que no presenten cap solució al dia a dia dels ciutadans”.

El proper 22 de maig, la societat catalana en general i els joves en particular, ens juguem posar les bases del futur de l’administració més propera a la nostra vida quotidiana. Als problemes d’ocupació i emancipació, els joves també ens enfrontem a nous problemes i fenòmens sorgits en els últims temps, com la falta de seguretat, les bandes juvenils, l’assetjament a les xarxes socials, el consum de drogues o ingerir begudes alcohòliques de manera desproporcionada durant els caps de setmana.

Tots aquests problemes es poden resoldre si disposem d’una administració àgil, sensible als problemes dels joves i eficient.

En les següents setmanes, i en virtut de President de Noves Generacions a Molins de Rei, escriuré sobre el projecte que tenim per als joves en el municipi, ja que actualment els joves som la baula més sensible de la societat a causa del llast de la crisi i als problemes de valors, que pateix la nostra societat, jou del nostre futur.

En aquest primer escrit he decidit tractar el següent tema: “Els joves, clau en la vida del municipi”.

És cert que en l’actualitat hi ha un major desencís amb la classe política i cada vagada és més gran aquest desànim cap als governants a la nostra societat. Aquesta sensació de desànim també es produeix, fins i tot amb més intensitat, entre el col·lectiu juvenil. Des de Noves Generacions i el grup popular a Molins de Rei creiem que és el moment d’apropar les institucions i l’administració local als joves amb l’objectiu que es sentin identificats amb ella. És capital i de vital prioritat l’establiment de mecanismes, que permetin participar als ciutadans en la presa de decisions que els incumbeixen. Són ells els que han de decidir quin model de vila volen i, per tant, és l’administració pública la que ha de facilitar, promoure i establir aquests òrgans de consulta en els quals el ciutadà es vegi actiu, participatiu, útil i valuós per a la comunitat.

Simultàniament, des de NNGG a Molins de Rei considerem que el municipi ha d’acomodar un teixit associatiu sòlid pel fet que és sinònim d’una vila cohesionada, amb futur i amb progrés. Per aconseguir aquesta finalitat, la corporació local (l’Ajuntament) ha de deixar participar els diferents moviments associatius locals en la presa de decisions i, per això, ha d’oferir els canals i mitjans, en la mesura del possible, necessaris.

Les propostes que des del Partit Popular i Noves Generacions a Molins de Rei proposem per tal d’aconseguir que els joves siguem, tal com suggereix el títol de l’article, la clau en la vida del municipi, serien:

– Posada en marxa del programa “Assabenta’t” el qual informarà els joves de Molins de Rei, mitjançant l’enviament d’un SMS, de les diferents activitats adreçades al col·lectiu juvenil.

– Creació del Consell Local de la Joventut (CLJ) per debatre mesures que es prenguin en referència als joves de la localitat. Aquest consell estarà format per tècnics municipal i representants dels moviments.

– Creació de centres de recursos juvenils.

– Afavorir, sempre que les disponibilitats pressupostaries ho permetin, la creació d’un centre d’Entitats Juvenils que disposarà de locals que seran facilitats als diferents moviments associatius juvenils de Molins de Rei perquè aquests puguin realitzar les seves activitats.

– Gratuïtat dels diferents equipament municipals per a totes aquelles entitats juvenils i grups de joves de la ciutat que així ho demanin dins dels horaris establerts.

– Creació del Carnet Jove Municipal (“Carnet Jove Molins”) mitjançant el qual tots els joves de la localitat tindran importants bonificacions per accedir a les diferents instal·lacions municipals.

Recomanacions personalitzades