Les càpsules de cafè ja es poden reciclar a la deixalleria

La deixalleria de Molins de Rei s’ha unit al projecte de recollida i reciclatge de càpsules de begudes mono-dosi de les empreses Nescafé Dolce Gusto i Nespresso. Tant a la deixalleria com a la deixalleria mòbil recullen les restes d’aquest nou format.

Molins de Rei compta amb dos espais que ofereixen el seu servei per a la recollida de càpsules de plàstic i d’alumini. D’una banda, la deixalleria del carrer Rector Colom, i d’altra la deixalleria mòbil que ofereix el seu servei als barris molinencs una vegada al mes. SIRESA és l’operador logístic de la xarxa de deixalleries i punts verds de l’àrea metropolitana de Barcelona que ha subministrat tres contenidors per a que els molinencs i molinenques puguin contribuir al reciclatge, tant dels materials que composen la càpsula com el residu orgànic del seu interior.

Les restes de cafè son destinades per usos de l’agricultura i el plàstic es recicla per la seva reutilització. Angruna, és l’empresa de transport que facilita el trasllat de les càpsules fins a les plantes de tractament.

Molins de Rei és una de les integrants de l’AMB, el consorci d’àrea metropolitana de Barcelona. L’EMSHTR, l’entitat metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus ha facilitat gairebé  550 punts de recollides per tota la xarxa metropolitana de Barcelona. Aquest projecte compta amb la col·laboració de Nescafé Dolce Gusto i Nespresso, les dues empreses pioneres en aquest format de càpsula mono-dosi.

Aquest pla suposa una millora tant per la gestió sostenible de residus com per la promoció d’actituds responsables i bones pràctiques dels consumidors. Per això, ha estat pres com un model per a tota Europa, degut a la seva complexitat i diversificació d’instal·lacions.

Recomanacions personalitzades