Lluís Carrasco: Velocitats que maten

El oposar-se a l’ampliació del límit a 120 Km/h en la B-23 i a 100 Km/h en la A-2, no es un qüestió ideològica, ni anar en contra de la racionalitat com diuen alguns.

La tossuda realitat, al marge de demagògies temporals, ha demostrat que circular amb velocitat variable amb el límit a 80 km/h., ha estat una mesura positiva i imprescindible per salvar vides i millorar la nostra salut especialment en l’entorn del Baix Llobregat

A la zona de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, la mesura de limitació de la velocitat a 80 Km/h. aplicada a les vies ràpides del nostre entorn, ha comportat una importantíssima reducció de les víctimes d’accidents i ha contribuït a millorar significativament la qualitat del nostre aire i de la nostra salut.

Estem immersos en una zona densament contaminada, on es superaven en molt els nivells legislats per la Unió Europea i els límits permesos per la Organització Mundial de la Salut, destacant com elements contaminats les partícules respirables inferiors a 10 micres (PM10 ) i el diòxid de nitrogen (NO2).

En aquesta zona del Baix Llobregat el transport és l’origen de la meitat de les partícules i del 40% dels òxids de nitrogen. La reducció de la velocitat ens ha permès arribar als nivells per sota dels marcats d’alt risc per la salut humana per part de la UE, inclòs els dies d’anticicló.

Cal tenir en compte que l’àmbit que mes pateix la contaminació pel transport son els 500 metres mes propers a les vies ràpides d’alta capacitat, això es força greu en l’àmbit dels municipis de Molins de Rei, Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts, donat que molts habitatges estan situats en aquest àmbit i per tant pateixen mes severament i directament els efectes negatius sobre la salut, provocant moltes morts prematures i innumerables problemes respiratoris, al·lèrgies, increment de malalties cardiovasculars, etc., segons ens indica l’informe del CREAL (Centre de  Recerca en Epidemiologia Ambiental).

(Fer clic per ampliar)

Aspectes negatius per la seguretat viària i el transport públic

– Cal destacar també que els 80 Km/h.. ha contribuït de forma decisiva per assolir els objectius de reducció de l’accidentalitat del Pla de Seguretat Viària de Catalunya, doncs una menor velocitat, ha comportat una reducció importantíssima dels accidents i dels seus efectes sobre el trànsit i en la vida de les persones, i de forma destacada en els 5,8 Km de vials d’alta capacitat situats en Baix Llobregat centre, que pateixen també especial incidència del trànsit pesant en direcció a la zona franca i el Port de Barcelona.

Es important també indicar que en la B-23 en el tram de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, feia molt de temps que la velocitat ja s’havia reduït per motiu de l’accidentalitat a 100 Km/h, molt abans de la reducció dels 80 km/h. per la qual cosa el posar el límit a 120 Km/h., suposa elevar de forma exponencial el risc  d’accidentalitat en relació a la situació anterior preexistent.

– Cal recordar també que la mesura de reducció dels 80 Km/h, ha estat considerada i valorada en el Pla de Mobilitat de la RMB (PdM) elaborat per l’ATM, com un instrument de millora ambiental i de l’accidentalitat, Pla en el que s’han basat tots els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) que han confeccionat o estan confeccionant els municipis. El que obligarà a revisar els objectius dels plans i l’aplicació de mesures sobre el trànsit.

– Cal destacar també que els estudis efectuats pel govern de la Generalitat per la implantació tova i econòmica d’un carril bus – Vao en la B-23 , guanyant un carril per sentit de circulació, mitjançant l’estrenyiment de carrils, queden afectats, fent inviable aquesta mesura totalment necessària per la millora de la velocitat comercial del transport públic i especial dels autobusos interurbans i regionals.

Totes les actuacions realitzades per disminuir la contaminació existent en els voltants del Baix Llobregat centre, han ajudat sens dubte a millorar la nostra salut, però en particular la limitació de la velocitat a 80 Km.h. ha estat molt beneficiosa per la Vila de Molins de Rei situada en una cruïlla de vials altament contaminants i immersa en la zona de contaminació (200 m al primer habitatge).

En l’entorn del Baix Llobregat centre s’han assolit el següents objectius:

Objectius ambientals i energètics:

  • S’han aconseguit importants reduccions de la contaminació atmosfèrica al voltant de l’11%.
  • S’ha reduït en 3 decibels la intensitat del soroll emès (l’equivalent a suprimir la meitat dels cotxes que hi circulen),

Objectius sobre el trànsit i l’accidentalitat:

  • S’han reduït en un 43 % els accidents en les vies ràpides de la zona compresa entre Molins de Rei, Pallejà,Sant Feliu, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló i en un 45 % el nombre de morts i ferits.
  • Una circulació mes tranqui-la ha fet disminuir els accidents, aportant aspectes molt positius sobre la circulació de la zona, evitant moltes retencions, enrederint el col·lapse dels vials i la congestió i ha augmentant la capacitat de pas de vehicles.).

ALT RISC D’ACCIDENTALITAT

Es produeix un encreuament  de vehicles  en un mínim de cada  25 segons de conducció a 120 Km/h.

Existeix una entrada/sortida cada 800 metres de mitjana en un tram de 5,8 Km. d’autopista:   B-23 Direcció Tarragona (5 entrades i sortides) – B-23 Direcció Barcelona (6 entrades i sortides)

(Fer clic per ampliar)

Afectacions ambientals importants a  les ciutats que envolten a la B-23 en el tram modificat a 120 Km/h.

Molins de Rei:

En un tram de 1,8 Km l’autopista passa enganxada a Molins de Rei , en molts punts a tant sols 200-300 metres dels habitatges en els barris de la Granja, i el Canal, el que fa que la influència dels contaminants i el soroll sigui molt important, en el cas concret del soroll els 80 Km/h., han permès minorar el soroll en 3 db.

Aquesta zona d’autopista ha estat inclosa en diferents pressupostos de l’estat per a fer pantalles acústiques, i fins el dia d’avui no s’han realitzat.

Sant Feliu de Llobregat: En un tram de 0,8 km, l’autopista passa a una distància entre 600 metres dels habitatges al barri de Falguera i 350 metres en els nous edificis de la zona Anselm Clavé / Pla.

Afectació ambiental tram de l’A-2 regulat a 100 Km/h.

Sant Vicenç dels Horts:

En un tram de 2 Km l’autovia A-2 passa a una distància entre 600 i 350 metres dels habitatges.

5,8 Km. d’autopista B-23

Temps de trajecte a 120 Km/h. : 2 minuts 54 segons

Temps de trajecte a 100 Km/h. : 3 minuts 28 segons

Temps de trajecte a 80 Km/h. : 4 minuts 21 segons

Estalvi de temps real de circular a 120 a 80 Km/h en el tram indicat: 1 minut 27 segons


Greus problemes de seguretat viaria generats:

– En tot el tram de 5,8 Km els encreuaments de vehicles son constants entre sortides i entrades trobant-se un accés o sortida cada 24segons de circulació (a 120 Km/h.) .

El que fa que aquest tram sigui un dels de mes alt risc d’accidentalitat de la xarxa de la Regió metropolitana de BCN.

– Especialment greu es el tram entre l’accés del P.I. El Pla i la incorporació al cinturó del litoral.  S’agreuja força per la congestió del trànsit pesant que s’incorpora a la B-10 en direcció a la zona franca i el Port de BCN, provocant retencions del trànsit, creant una autèntica “paret” de camions en hores punta , que en el cas d’accedir a l’autopista per l’accés del Polígon Industrial el Pla, revesteix una extrema perillositat, doncs obliguen a sortir a molt poca velocitat per incorporar-se a la B-23, doncs es col·lapsa l’accés a la B-10, i a l’hora es circula a alta velocitat en la B-23.

En aquest moments amb la limitació a 80 Km/h ja resulta força perillós doncs molts vehicles circulen entre radars a una velocitat superior, si la velocitat es situa a 120 Km/h. l’accidentalitat es dispararà.

– Sens dubte l’augment dels nivells de contaminació directes que provocarà l’augment de la velocitat de 80 a 120 Km/h. (cal recordar que abans estava limitada a 100 Km/h per la seva perillositat) que afecten a la zona mes propera a l’autopista B-23 per PM10 i Nox , especialment als habitatges mes propers afecta de forma determinant als municipis de Molins de Rei i Sant Feliu.

– Aquest nivells també afectaran en el cas de la A-2 i especialment al municipi de Sant Vicenç dels Horts al modificar la velocitat de 80 a 100 Km/h.

La regulació de la velocitat i la limitació de la velocitat a 80 km/h ha permès també t reduir la congestió viària. Nomes amb la mesura dels 80 Km/h s’ha produït la reducció de la congestió entre el 5 i 7 % aproximadament. (dades oficials del Servei Català de Trànsit )

La causa fonamental ha estat el aconseguir un trànsit més fluid i pacificat. El que ha permès:

a) Els colls d’ampolla triguen una mica mes en produir-se doncs els vehicles al circular mes lentament penetren amb mes facilitat en les vies (embuts) d’accés a BCN i altres entrades metropolitanes) el trànsit te un comportament similar a un fluït.

b) La important disminució d’accidents especialment en hora punta, molts d’ells provocats per encreuaments, avançaments i sortides e incorporacions des de els nombrosos accessos situats en les zones limitades (11), permet una major fluïdesa del trànsit al no fer-se retencions en els carrils amb els vehicles accidentats i per l’efecte “tafaner” posterior, això millora la penetració mes fluida del trànsit (moltes retencions i congestió son a causa dels accidents).

c) A 80 Km h. la distància de seguretat entre els vehicles es menor que anar a 120 Km.h , per la qual cosa en un mateix espai (carril) hi caben mes cotxes, que circulen a una velocitat constant, mes pausada i pacificada, el que ajuda que la congestió trigui bastants minuts mes en produir-se.

Per totes aquestes raons importants per la nostra salut i les nostres vides, cal que el govern es replantegi seriosament l’aplicació del límit màxim de velocitat a 120 Km/h. en els trams de la B-23 i A-2 del baix Llobregat centre, donat l’alt risc d’accidentalitat i de generació de contaminació atmosfèrica amb afectació directe als ciutadans i ciutadanes.

Lluís Carrasco, Llicenciat en Geografia i Història, Post grau en Gestió del Trànsit i Seguretat Viària  per la UPC i Tècnic de Mobilitat i Transport

Recomanacions personalitzades