El Bus de les Professions arriba a Molins de Rei

El Bus de les Professions visita Molins de Rei aquest dilluns 14 i dimarts 15 de febrer amb l’objectiu d’informar i orientar sobre les possibilitats que ofereix el sistema educatiu, sobretot pel que fa a la formació professional.

El bus, que s’ubica davant el Poliesportiu de La Sínia, ofereix a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, mitjançant visites concertades, la possibilitat de conèixer de prop tots els cicles formatius que es poden estudiar a Catalunya. La visita consta de dues parts: una primera correspon a la presentació, amb suport audiovisual, de les característiques de la formació professional i els cicles formatius de grau mitjà i grau superior; a la segona part s’ofereix una visita guiada durant la qual s’expliquen les característiques de les diferents famílies professionals.

Així mateix, de sis a set de la tarda, el Bus de les Professions resta obert al públic en general per tal d’informar sobre els diferents estudis postobligatoris, els Programes de Qualificació Professional Inicial, les noves tecnologies i també sobre les necessitats de tècnics especialistes en els diferents sectors.

Recomanacions personalitzades