La CUP presenta una moció contra els desnonaments

La CUP de Molins de Rei ha presentat al proper ple municipal una moció per una política de suport al dret a l’habitatge front als desnonaments que s’estan produint durant els últims mesos a famílies que no poden fer-se càrrec de l’hipoteca.

La moció presentada per la CUP i que es debatrà en el ple del proper dimecres 26 de gener demana una política de seguiment, assessorament i suport al dret de l’habitatge per combatre els processos de desnonament que s’estan produint fruit de l’esclat de la bombolla immobiliària.

La CUP proposa que l’Ajuntament de Molins de Rei posi com a prioritat en la seva llista de responsabilitats mesures per ajudar els ciutadans a tenir garantit el dret a un habitatge digne. La CUP sol·licita l’acord de totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament per habilitar un servei de seguiment (un observatori, per exemple) dels processos d’execució hipotecària i desnonaments al municipi, oferir assessorament legal directe a les famílies en procés de desnonament i, també, mitjançar amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge. Alguns d’aquests serveis ja es donen però cal dotar de personal i de publicitat aquest servei per garantir que la ciutadania en tingui coneixement.

La Candidatura també planteja que el futur Pla Local de l’Habitatge hauria d’incorporar la informació recopilada per planificar futures actuacions i que el servei de seguiment de l’Ajuntament hauria d’estar coordinat amb l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya i altres ens que es dediquen a donar aquest suport.

Segons dades del Consell General del poder Judicial, l’any 2009 es van tirar endavant a l’Estat espanyol 93.319 processos d’execució hipotecària, dels quals la major xifra (18.000) correspon a Catalunya, i el 2010 es calcula que acabarà amb 121.000 al conjunt de l’estat. La gran majoria d’aquests processos acaben amb desnonament, i molts responen a primera i única vivenda familiar de l’hipotecat o, fins i tot, de l’avalista. Així, s’ignoren diverses disposicions de la Constitució Espanyola sobre el dret a la igualtat i a l’habitatge, a més d’incomplir el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals signat per Espanya.

Recomanacions personalitzades