Toni de la Flor: El panorama actual a l’ajuntament a quatre mesos de les properes eleccions municipals

Que trist és el paper del grup majoritari a l’oposició (PSC) quan el que fan a l’apropar-se les eleccions al parlament i les municipals és denunciar el que nosaltres hem anomenat vicis adquirits o males costums del grup majoritari a l’equip de govern (Iniciativa) després de molts anys.

Perquè si dius mitges veritats, també dius mitges mentides. La ciutadania que ho interpreti com vulgui, sempre quedarà el dubte, tot i que en el cas dels comptes municipals, les contractacions i l’informe de l’interventora, la reacció del govern municipal ha estat ràpida, hem trobat a faltar lideratge i resolució per part de la màxima autoritat municipal, l’alcalde.

Crec que un grup municipal, tot i estar a l’oposició, ha de ser col·laborador, d’una manera positiva, per ajudar a tirar endavant el govern de la vila, a part de denunciar el que es creu que s’ha fet malament; i en aquest cas, i donades les coincidències amb les passades eleccions al Parlament de Catalunya i ara amb les properes eleccions municipals del mes de maig, el PSC aprofita la gestió dels comptes municipals per fer campanya en contra dels grups al govern de la vila.

Jo sempre he demanat que cada regidor i grup polític assumeixin la responsabilitat dels seus actes, que no s’apunti els èxits aliens ni carregui la responsabilitat del que s’ha fet malament a tot el govern. En aquest cas qui te la màxima responsabilitat al govern és l’Alcalde, i en  finances el regidor de Serveis Generals; si el funcionament i gestió de les regidories es fes de forma tranversal i transparent, tothom estaria al corrent del que es fa i no hi hauria sorpreses per falta de transparència i blindatge d’algunes d’elles.

La crisi que s’ha produït al grup majoritari del govern municipal (Iniciativa) per la jubilació del regidor Enric Franch, la qual respectem, com a decisió personal, fa mal als ulls i fa pensar que la oposició potser te raó en tot el que diu, i no es així.

La resolució de la substitució del regidor dimissionari, pot ser encara més difícil d’entendre per la ciutadania; i des de ERC de Molins de Rei, demanem que es donin les explicacions oportunes referents a aquest moviment de personal, a quatre mesos de les eleccions municipals, a la vila, i a nosaltres mateixos.

Com a president de la secció local d’ERC i de la seva executiva, he demanat en tres ocasions una entrevista amb l’executiva d’Iniciativa, i en totes hem tingut dificultats per fixar dia i hora, cosa que ens sorprèn i preocupa, ja que després de pactar el govern municipal actual, les executives no ens hem pogut veure cap altre cop per parlar de qualsevol tema que pogués afectar a la vila i al seu bon govern.

Ara i aprofitant l’oferiment del nou president de l’executiva d’Iniciativa, Lluís Carrasco, els emplacem a una trobada urgent perquè ens donin les explicacions que creguin oportunes de com han resolt la crisi i de la gestió que han fet i faran fins a final de mandat, que com ja saben molt bé, el grup de l’Acord Municipal d’ERC està al govern a les verdes i les madures fins al final del mandat per responsabilitat .

 • Toni de la Flor (ERC) a l'espai d'opinió demana urgentment una trobada entre les executives d'ERC i IiE http://bit.ly/eFXhju

 • Teresa

  Sr. de la Flor :

  No se entritezca por el lamentable papel, que según Ud. estan dando el PSC local en Molins de Rei, por denunciar los vicios y malas costumbres de Iniciativa. No hay que olvidar que ERC, desde el momento de creación del tripartito, se negoció con Iniciativa, el reparto de los sutanciosos sueldos de las regidurias a tiempo pleno y parcial, y desde entonces el tripartito se blindó de la oposición, desde entonces ERC se despreocupó y aceptó consentir los vicios de Iniciativa.

  Basta escuchar cualquier pleno municipal en estos últimos 4 años, para ver el desprecio constante del tripartito hacia los partidos de la oposición PSC, CUP, y el trato de la "cena de los idiotas" hacia el PP

  El PSC local no tiene porqué decir las verdades a medias, ni tiene que dejar de denunciar para evitar posibles coplicaciones del constorio ante una solicitud de crédito, que indicaba como desleal el Sr. Franch ; Si el vicio ha llegado a las contrataciones y el informe de la interventora lo confirma, la denúncia ha de ser fusilanime y sin filosofias.

  La falta de liderazgo de la máxima autoridad, que Ud. menciona, no es ni más ni menos una consecuencia obvia del abuso de poder que el tripartito ha consentido a lo largo de toda la legislatura, vicio consentido por la coahabitación de ERC con Iniciativa.

  Creo que el grupo municipal del PSC, aún que con propuestas infatiles e intrascendentes, (ubicación del CAP, sentido de la calle S. Miguel, zona azul CAP, fraccionamiento IBI, ttc), ha intentado colaborar constantemente , y plantear propuestas de una manera positiva, que el tripartito las ridiculizaba y despreciaba(vease preguntas y respuestas en plenos)

  Coincido con Ud. de que como consecuencia de la prepotencia del grupo mayoritario, el funcionamento y la gestión de las regidories no se ha hecho de forma tranversal y transparente, y que incluso Udes se han dado cuenta de que no estaban al corriente de las anomalias en la gestión municipal y que les ha supuesto una sorpresa, por la falta de transparència y blindaje de algunas regidurias.

  Nadie es imprescindible en ninguna empresa, y la dimisión del Sr. Franch no tendría porqué generar una crisi en Iniciativa, Si los empleados municipales son eficientes y profesionales, no debería parase la maquinaría de la mayor empresa del municipio. Lamento que sus socios de gobierno aún no les hayan dado explicaciones oportunas.

  La negación a la solicitud de ERC, a una entrevista con la ejecutiva de Iniciativa, posiblemete se deba a la prepotencia que Udes. mismos han ayudado a crear, o a que Iniciativa crea ahora, que ha sido un error y un mal negocio eso del tripartito ; En caso de producirse el encuentro, no creo que les den explicacion alguna, En cualquier caso el grupo del Acord Municipal d’ERC , no tiene porqué estar a las verdes y a las madures hasta el final, ni permanecer en la butaca, si no están coplacientes con los vicios de sus socios, pueden dimitir, y renuciar a sus sustanciosos sueldos.

 • Pingback: Toni de la Flor: Temps de silenci | Viu Molins de Rei()