La Taula de serveis socials del Baix Llobregat ja és una realitat

Representants dels 30 municipis del Baix Llobregat han signat la constitució de la taula de serveis socials de la comarca. La seva voluntat és posar en marxa un procés de cooperació intermunicipal que augmenti la coherència del sistema de serveis socials a la comarca i l’assoliment d’objectius comuns dins del territori.

El desplegament de la Llei de la dependència de l’estat i de la Llei de Serveis Socials de Catalunya no avancen al ritme desitjat a causa de la crisi econòmica que ha fet minorar el desplegament d’aquestes polítiques socials. Una reducció de serveis que des dels Ajuntaments del Baix Llobregat no es veu amb bons ulls. És per això que els trenta municipis del Baix Llobregat han decidit unir-se i han constituït la Taula de Serveis Socials. Un acord que neix amb la voluntat de posar en marxa un procés de cooperació entre municipis pel que fa a les polítiques socials a la comarca.

La constitució de la Taula de Serveis Socials és fruit d’una reflexió prèvia que els responsables polítics i tècnics han realitzat sobre la situació actual dels serveis socials a la comarca. L’acte de presentació i constitució es va realitzar aquest dimecres a la Biblioteca Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments de la comarca. La majoria dels alcaldes dels ajuntaments participants van ser presents a la constitució de la Taula. La representació institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei va anar a càrrec del regidor de Serveis Socials, Xavier Montserrat.

Representants dels ajuntaments del Baix Llobregat després de signar la constitució de la Taula de Serveis Socials del Baix Llobregat

Un dels objectius de la Taula és crear un espai d’interacció i de coordinació política estable, a l’àmbit dels serveis socials, per configurar posicionaments comuns des de la lògica territorial de la comarca del Baix Llobregat. D’aquesta manera es preveu dissenyar un model de polítiques de serveis socials que superi l’atomització municipal, garanteixi la cohesió territorial i afavoreixi l’articulació en el marc del Sistema Català de Serveis Socials.

Al mateix temps es vol promoure un procés de cooperació intermunicipal que augmenti la coherència del sistema de serveis socials a la comarca i establir i consolidar dinàmiques de col·laboració, cooperació estratègica, i treball en xarxa amb el conjunt d’agents socials i econòmics, així com amb les entitats del tercer sector que actuen en el territori. Per últim, un altre objectiu establert a la constitució de la Taula de serveis socials del Baix Llobregat és definir i consensuar models d’intervenció adients per donar resposta  a les noves necessitats i realitats socials del territori.