El parc del roserar de Sant Feliu de Llobregat obre novament al públic

El parc del Roserar de Dot i Camprubí de Sant Feliu de Llobregat s’ha obert  novament al públic un cop finalitzades les obres d’implantació d’un sistema d’aprofitament de les aigües pluvials que inclou el telecontrol i telegestió remot de la xarxa de reg del parc.

El parc del Roserar de Dot i Camprubí és un parc temàtic de la rosa de 17.000 m2 de superfície que acull una gran varietat de rosers. L’actuació ha suposat la construcció de dos dipòsits de 250.000 litres i 125.000 litres de capacitat per a emmagatzemar l’aigua de la pluja. Alhora s’hi ha instal·lat un grup de bombeig que permet extraure l’aigua del pou natural que hi ha a la zona, el qual a part de recollir l’aigua de la pluja recull les aigües freàtiques i subterrànies de l’entorn. Precisament l’aigua del pou es bombeja fins als dipòsits i s’utilitza per al reg tant del parc com de les zones verdes del barri de les Grases.

La millora en l’eficiència de la gestió dels recursos hídrics del parc s’ha millorat també gràcies a la incorporació d’un sistema de telecontrol i telegestió que permet l’automatització del reg, garantint l’abastiment d’aigua del parc tot l’any. A més, el sistema permet tenir informació constant a través d’Internet del volum d’aigua dels dipòsits. Alhora s’han incorporat mecanismes de detecció de la pluja, el vent i la temperatura que permeten l’estalvi d’aigua i eviten regar tant si plou com davant situacions climatològiques de risc com fort vent o glaçades. Aquest sistema intel·ligent ja està funcionant en d’altres espais de la ciutat com el parc del Palau Falguera, el parc del Llobregat o el sector de Can Bertrand.

Properament es senyalitzaran les diferents espècies roserístiques del parc amb plafons informatius i es plantaran nous rosers. En concret, es volen recuperar les 180 espècies de roses que el roserista santfeliuenc Pere Dot va crear i que l’associació d’Amics de les Roses de Sant Feliu està intentant localitzar arreu del món per replantar-les al parc.

Les obres del roserar ubicat a la rambla de la Marquesa de Castellbell, al barri de les Grases, es van iniciar a finals d’agost de 2010 i han suposat la inversió de 340.000 euros que s’han finançat a través del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per al 2010.