Moure’s en transport públic és més car des d’ahir dissabte

Amb l’inici de l’any 2011 van entrar en vigor les noves tarifes del transport públic aprovades pel Consell d’Administració de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità). Tot i que l’augment mitjà és d’un 2’9%, el títol de transport més utilitzat, la T-10, ha augmentat el seu preu en un 3’5% de mitjana, per sobre de l’IPC.

Enmig d’un context de retallades de sous públics, congelació de les pensions i augment de l’atur i, per tant, més dificultats per arribar a final de mes, el preu del transport públic segueix pujant. Les noves tarifes aprovades per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) afecten tots els títols de transports integrats (aquells que permeten utilitzar tots els transports públics amb un sol bitllet) i també els exclusius de Rodalies, ja que des de l’any passat la Generalitat en té la competència. L’augment de preus es va fer efectiu ahir dissabte 1 de gener.

Pel que fa als títols de transport integrat, el més popular i també el més utilitzat, la T-10 d’una zona (un abonament de 10 viatges amb el qual es poden fer transbordaments entre els diferents modes de transport durant 1h 15min pagant un sol viatge) costa 30 cèntims més: ha passat dels 7’95€ del 2010 als 8’25€ (un 3’77% més). Com que Molins de Rei no pertany a l’EMT (Entitat Metropolitana del Transport, la divisió de mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) no forma part de la zona 1 de la xarxa de transport, de manera que per realitzar trajectes a municipis de la zona 1, com Sant Feliu de Llobregat o Barcelona, hem d’utilitzar un targeta de 2 zones. Aquesta costa gairebé el doble: 16’40€. El seu preu ha augmentat en 55 cèntims (un 3’47%) respecte l’última actualització, de juliol passat, quan va passar a costar 15’85€. Si Molins de Rei fos membre de l’EMT podria formar part de la zona 1, a més de disposar de més serveis de transport públic (com el nitbus metropolità, que ofereix més trajectes i freqüències que el que tenim actualment; el “bicibox” o un hipotètic “Bicing” metropolità, per exemple) tot i que això suposaria el pagament del “Tribut de la mobilitat“.

La llista completa dels preus actuals dels bitllets de l’ATM és la següent:

Des que es va implantar el sistema tarifari integrat, l’any 2002, la T-10 ha anat pujant any rere any. Amb l’excepció del primer augment, tots els anys ha pujat per sobre de l’IPC, com es pot veure en el gràfic següent:

Aquest augment continu dels preus ha suposat que el preu respecte del de la primera T-10 d’1 zona, ara fa 8 anys, sigui un 47’32% més cara:

D’altra banda, també han augmentat els preus dels bitllets de Rodalies. Entre aquests hi ha el “Bonotren”, un abonament de 10 viatges vàlid durant un mes, que ha augmentat un 3’21% en el cas del de 2 zones. A partir d’ara, aquest bitllet costa 11’25€. També cal destacar el bitllet senzill de 2 zones, que ha augmentat un 6’25%, de manera que ara val 1’70€ el bitllet senzill i 3’40 el d’anada i tornada. A continuació detallem els preus i augments complets:

Cal remarcar que, dins l’augment de Rodalies, no ha augmentat el preu de la Targeta Studi, un abonament reduït per a estudiants. A més a més, pel que fa als títols de transport de l’ATM, s’han creat nous títols destinats a famílies monoparentals i s’han ampliat els descomptes a famílies nombroses.

Recomanacions personalitzades