Es crea una xarxa d’aparcaments per a bicicletes a l’àrea metropolitana

L’Entitat Metropolitana de Transport ha presentat BICIBOX, la primera xarxa pública d’aparcaments segurs per a bicicletes privades. Sant Joan Despí farà una prova pilot amb voluntaris a partir de gener i s’instal·larà posteriorment a 17 municipis metropolitans -entre els que no es troba Molins de Rei- per fomentar la mobilitat en bicicleta.

La xarxa del sistema Bicibox estarà formada per uns 180 mòduls d’aparcament i té l’objectiu de fomentar entre els ciutadans l’ús de la bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana i com a complement d’altres serveis de transport públic, oferint un aparcament segur per a les bicicletes pròpies. En total, el total de mòduls d’estacions Bicibox instal·lats oferiran unes 2.000 places d’aparcament segur per a bicicletes a l’àmbit metropolità.

Es preveu que el sistema pugui començar a implantar-se a mitjans de febrer de 2011. Prèviament, s’haurà fet una prova pilot amb usuaris quotidians de bicicleta al municipi de Sant Joan Despí, que voluntàriament faran servir el Bicibox per comprovar el bon funcionament del servei. La prova pilot començarà el 17 de gener.

Actualment, prop d’un 40% d’entrevistats cita el risc de robatori i la manca d’aparcaments segurs entre els motius pels quals no utilitzen la bicicleta a les ciutats. El Bicibox, com a sistema d’aparcaments segurs oferirà al ciclista la possibilitat d’estacionar la seva bicicleta privada amb les màximes garanties front al robatori i el  vandalisme, contribuint així a superar aquests factors dissuasoris, amb l’objectiu final de fomentar la mobilitat quotidiana en bicicleta i incorporar-la a la cadena de la mobilitat.

Per aquest motiu, els mòduls d’aparcaments segurs Bicibox s’ubicaran prioritàriament als llocs de destinació d’estacionament de llarga durada, ja siguin intermitjos (intercanviadors o estacions de transport) o finals (centres de treball o estudis, grans equipaments de serveis, zones lúdiques d’assistència massiva…).

El sistema funcionarà mitjançant el registre previ dels usuaris i de les bicicletes al servei i un abonament anual de 35€. Aquest preu donarà dret a estacionar la bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa, per un màxim de 12 hores al dia (per fomentar la rotació). En tot cas, es preveu que per hora addicional s’hagués de pagar un suplement per temps addicional, fins a un màxim de 36 hores.

Els mòduls Bicibox s’han dissenyat per a 7 i 14 places d’aparcament, en funció del model, amb criteris de màxima optimització de l’espai i integració en la via pública, robustesa i protecció, a la vegada que són còmodes i fàcils d’utilitzar. També és destacable la seva autonomia de la xarxa elèctrica, ja que els mòduls s’abasteixen d’energia solar i un sistema de bateries. Tots estaran connectats de forma telemàtica amb un centre de control.

Recomanacions personalitzades