La dessalinitzadora del Llobregat instal·la plaques fotovoltaiques

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de la dessalinitzadora del Llobregat significarà la reducció de prop de 660 tones de CO2 a l’atmosfera. La inversió ha estat de més de 4,6 milions d’euros en uns treballs que han permès instal·lar més de 5.200 mòduls en les cobertes de vuit edificis de la planta.

La producció anual esperada és de 1.664.384 kWh, que s’evacua a la xarxa elèctrica mitjançant el centre de mesura construït a aquest efecte, i suposarà un estalvi de 660 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.La instal·lació d’aquestes plaques està emmarcada dins del Pla de Sostenibilitat d’Aigües Ter Llobregat, que s’està desenvolupant des de 2007 i que inclou, entre altres línies d’actuació, la millora en la gestió dels recursos energètics mitjançant la generació d’energia renovable a les seves instal·lacions. L’energia renovable generada a la planta, juntament amb la produïda en altres instal·lacions d’Aigües Ter Llobregat, un cop finalitzat el Pla de Sostenibilitat 2007-2011 equivaldrà a un 10% de l’energia elèctrica consumida per l’empresa.

A la planta també s’hi ha instal·lat una aerogenerador per a la producció d’energia elèctrica renovable, amb tecnologia eòlica puntera i dissenyat i construït en la seva totalitat a Catalunya. Té una alçada de torre de 20 metres, un diàmetre de pales de 16 metres i una potència nominal de 50 kW. En aquest sentit, es preveu una producció anual de 30.000 kWh, que s’autoconsumirà a la mateixa planta dessalinitzadora. Aquest equip ha estat concebut des de l’origen per minimitzar el seu impacte visual, acústic i mediambiental.

No és la primera actuació que es fa en aquest sentit. En els darrers anys s’han desenvolupat actuacions similars en diverses instal·lacions d’Aigües Ter-Llobregat, que evitaran les emissions de CO2 en les seves instal·lacions. ATLL ja té en funcionament 15.929 plaques fotovoltaiques instal·lades damunt de les cobertes dels dipòsits de la planta potabilitzadora del Llobregat, en el terme municipal d’Abrera, a la comarca del Baix Llobregat. Aquestes instal·lacions, que ocupen una superfície total propera als 55.000 m2, han suposat una inversió de 13,5 milions d’euros i han fet possible un estalvi d’aproximadament 2.600 Tn de CO2 a l’atmosfera. La potència instal·lada d’aquesta instal·lació és de 2784 kW. També s’han realitzat obres similars a la potabilitzadora del Ter i en els dipòsits de Sant Quirze del Vallès, Masquefa, Garraf, Granollers i a l’estació distribuidora de la Trinitat a Barcelona.

Recomanacions personalitzades