Les muntanyes del Baix Llobregat compten amb un nou Pla de preservació

Onze ajuntaments del Baix Llobregat han sumat esforços amb el Consell Comarcal per aprovar el Pla director de les Muntanyes del Baix.

La presentació del Pla Director de les Muntanyes del Baix es va fer el passat dijous a Corbera de Llobregat, amb una bona acollida del projecte per part dels assistents i amb força interès per veure com es concreten les accions previstes en el Pla. Un dels objectius marcat és desenvolupar unes mesures de preservació i millora de les condicions naturals i paisatgístiques de la zona, així com dinamitzar les activitats pròpies dels espais agrícoles i forestals en l’àmbit no urbanitzable. Aquests objectius es duran a terme a través d’actuacions de competència municipal: camins públics, seguretat, prevenció d’incendis, llicències, etc. També mitjançant actuacions concertades amb administracions públiques de nivell superior en competències, com ara la Diputació o Departaments de la Generalitat de Catalunya, i finalment, a través d’actuacions de suport a aquelles d’agents privats o entitats que, per tenir la propietat o la competència, els correspon actuar, com són els propietaris forestals, els pagesos, les societats de caçadors i entitats diverses.

El projecte va començar l’any 2006, quan un total d’onze municipis i el Consell Comarcal van signar el “Conveni Marc de col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix”. Un any després, el 2007, els Ajuntaments signants van delegar en el Consell Comarcal la tramitació del contracte per a la redacció del Pla director de les Muntanyes del Baix. D’aquesta manera, el Pla Director consta de 28 accions a desenvolupar, 14 de les quals són integrals, és a dir, tenen incidència en diversos aspectes del territori, el medi i l’activitat econòmica. 5 actuacions són de planejament, 2 de patrimoni, 4 d’ús públic i 3 de comunicació i difusió.

Durant el període de temps que la documentació estigui en termini d’exposició pública, es poden presentar les aportacions pertinents, prèvia presentació d’instància al mateix Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Recomanacions personalitzades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *