Llum verda a l’ampliació de la planta de triatge

L’Agencia de Residus de Catalunya ha decidit ampliar la Planta de Triatge de Molins de Rei després de signar un conveni de col·laboració amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) per finançar les actuacions de remodelació, actualització i ampliació de la planta.

Aquestes obres, valorades en gairebé quatre milions d’euros,es preveu que estiguin finalitzades a finals de 2012. La inversió s’inclou en el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Catalunya i permetrà mantenir la capacitat de tractament i millorar la gestió que es fa dels residus inorgànics municipals, recollits selectivament segons el model Residu Mínim, implantat des de fa tants anys a la vila. Actualment només set municipis de la comarca segueixen aquest model basat en la recollida selectiva de quatre fraccions: orgànica, paper-cartró, vidre i inorgànica. Aquesta última és específica d’aquest model de recollida i es porta a la planta de triatge de Molins de Rei, on es recuperen els envasos i la resta de fraccions aprofitables.

A Molins de Rei, les dades de l’any 2009 van ser molt satisfactòries, perquè del 98% dels residus que es van recollir selectivament se’n va valoritzar (recuperar i reciclar) el 52%, dada molt per sobre de la resta de les poblacions de Catalunya i dels objectius que fixa l’Agència de Residus amb vista al 2012, que són valoritzar materialment el 48% del total dels residus municipals generats a Catalunya.

Recomanacions personalitzades